Jelenlegi hely

Beiskolázási tájékoztató

Kedves Nyolcadikos Diákok!

Köszönjük, hogy megtisztelitek figyelmetekkel iskolánkat, mikor általános iskolai végzéseteket követően középiskolát kerestek magatoknak. Engedjétek meg, hogy döntésetekben segítsünk, ezért figyelmesen olvassátok végig tájékoztatónkat!
Iskolánk fő célja, hogy minden tanulónk sikeres érettségi tegyen, valamint, hogy elősegítsük a továbbtanulást a felsőoktatásban. Ezt biztosítja a felkészült tanári gárdánk, az állandóan korszerűsödő eszközrendszerünk, szaktantermeink.
Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvoktatásra is. Iskolánkban fő nyelvként az angol és német nyelvek választhatók, de francia és orosz nyelvekből is tudunk egyéni felkészítést biztosítani. Tanítványaink magas szintű számítástechnikai képzésben részesülnek.

A 2019/2020-as tanévben induló kilencedikes osztályok bemutatása

Négy évfolyamos, emelt óraszámú nyelvi gimnáziumi osztály


Az osztályt 4 éves képzési idővel indítjuk, egyik felének az angol, másik felének a német nyelv emelt szintű képzésével. A főnyelv óráinak száma ebben az osztályban hetente 5. A második nyelv óráinak száma 3. Kérjük, hogy az osztályba a fő nyelvből előképzettséggel rendelkezők jelentkezzenek.
Képzési kód: 0001 - Négy évfolyamos gimnáziumi osztály, emelt óraszám angol nyelv tantárgyból
Képzési kód: 0002 - Négy évfolyamos gimnáziumi osztály, emelt óraszám német nyelv tantárgyból


Négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi osztály

Az osztályban az általános képzés mellett a természettudományos tárgyak kaptak többletórát. A tanulók érdeklődését fenntartva, valamint az eredményesebb továbbtanulás céljából már a 9. évfolyamon több szakkörből, érdeklődési körből lehet válogatni. A sikert a 11. évfolyamtól kezdve a széles kínálatból szabadon választható órák is elősegítik, melyek egyben az emelt szintű érettségi vizsga letételére való felkészülést is biztosítják.
Képzési kód: 0003 – Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi osztály

Négy évfolyamos, emelt óraszámú informatikai gimnáziumi osztály

Ebben a képzési típusban az informatika oktatás folyik emelt szinten. A 9-10. évfolyamon heti négy órában, a 11-12. évfolyamon heti két órában. A 11. évfolyamtól ebben a képzési típusban is lesz lehetőség szabadon választott tantárgyat tanulni, ezzel is elősegítve a továbbtanulást.
Képzési kód: 0004 – Négy évfolyamos gimnáziumi osztály, emelt óraszám informatika tantárgyból

Négy évfolyamos, gimnáziumi osztály, emelt óraszámú testnevelés oktatással

Általános tantervű gimnáziumi osztály, de a mindennapos testnevelés mellett sportelméleti órák és a 11. évfolyamtól 7 testnevelés óra teszi lehetővé a tanulók eredményes felkészülését a versenyekre, továbbtanulásra. A tanulók érdeklődését fenntartva, valamint az eredményesebb továbbtanulás céljából már a 9. évfolyamon több szakkörből, érdeklődési körből lehet válogatni. A 11. évfolyamtól a képzésben részt vevőknek is lehetőségük lesz szabad órakeret terhére a továbbtanulási igényüknek megfelelő órákat választani.
Képzési kód: 0005 – Négy évfolyamos gimnáziumi osztály, emelt óraszám testnevelés tantárgyból

A felvétel elbírálása

Hozott pontok

A tanulók az általános iskolai eredményeik alapján 100 pontot szerezhetnek. A hozott pontok a következőképpen határozhatók meg: az általános iskola felső tagozatának 7. év végi és 8. félévi jegyeinek összege duplázva a magyar nyelv és magyar irodalom (20 pont), történelem (20 pont), egy idegen nyelv (20 pont) és a matematika (20 pont) tantárgyakból. Ezen kívül a fizika, kémia biológia, földrajz tantárgyak közül a legjobb utolsó két évfolyamának összege duplázva (20 pont).

Felvételi rangsor

A gimnáziumba való bekerüléshez központi felvételi vizsgát kell tenni magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból a központilag kiadott feladatsor megírásával. A felvételi pontot az írásbeli eredménye (100 pont), és a hozott pontok (100 pont) összege adja.

A felvételi pontok alapján felvételi rangsort készítünk, ami a felvételi pontok csökkenő rendezésével kapott lista.

Kérünk mindenkit, hogy a jelentkezési laphoz csatoljanak minden olyan oklevelet, vagy igazgató által hitelesített eredménylistát, amely alapján, többletinformációhoz juthatunk, hogy pontegyenlőség esetén előbbre sorolható lehessen a tanuló a felvételi rangsorban.

Ugyanez az eljárásrend vonatkozik a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre is.

Az egyes típusokhoz tartozó órarrácsok itt tekinthetők meg.

További információt a +36-30-401-9348, +36-30-401-9344 telefonszámokon, valamint az admin{kukac}mfg.hu e-mail címen adunk.

Időrendi adatok

2018. november 16-án pénteken 14 órakor nyílt nap.
2018. december 7-ig kell a tanulóknak jelentkezni az írásbeli vizsgára. Jelentkezési lap letölthető a Letölthető nyomtatványok menüben található "Nyolcadik osztályosok jelentkezési lapja az írásbeli felvételi vizsgára (2018/19-as tanév)" link segítségével.
2019. január 19-én szombaton 10 órakor írásbeli vizsga az iskolában.
2019. január 24-én csütörtökön 14 órakor pótló írásbeli vizsga az iskolában.
2019. február 7-ig értesítés az írásbeli vizsgák eredményéről.
2019. február 18-ig kell a jelentkezési lapokat elküldeni a középfokú iskoláknak.
2019. március 18-ig nyilvánosságra hozzuk a felvételi jegyzéket.
2019. március 22-ig lehet módosítani a tanulói adatlapokat.
2019. április 30-ig kiértesítjük a tanulókat a felvételi eredményéről.