Jelenlegi hely

Alapítványunk

Alma Mater Alapítványunkat Szabó Imre vállalkozó és iskolánk hozta létre 100-100 ezer forint alaptőkével.
Alapítványunk célja elérése érdekében az alábbi tevékenységet tervezi:
  • pénzjutalmat és emlékplakettet kap minden tanév végén 1-1 gimnáziumi, illetve szakközépiskolai tanuló, szakképző évfolyamos aki abban a tanévben iskolai szinten a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt nyújtotta,
  • minden tanév végén egy tanuló pénzjutalmat kaphat, aki a tanévben kulturális, sport vagy más tanórán kívüli tevékenysége során kimagasló eredményt ért el,
  • tanévenként néhány tanuló külföldi, vagy belföldi tanulmányi útjainak finanszírozásához, a Kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány hozzájárul,
  • összegezve: az Alapítvány folyamatos anyagi támogatást nyújt a tehetségek kibontakoztatásához, illetve elismeri a kimagasló tanulói teljesítményeket,
  • a diákok érdekében történő munkavégzés címén a tanárok is részesülhetnek anyagi támogatásban,
  • rossz szociális helyzetű tanulók rendkívüli segélyben részesülhetnek esetenként maximum 10 000 Ft értékben,
  • a tehetséges diákok segítésére minden tanév elején a Kuratórium pályázatot ír ki a felvételi és a nyelvtanulás eredményesebbé tétele szempontjából,
  • támogatást nyújt ifjúsági és szabadidő tevékenységhez - megállapodás, szerződés alapján - számlával igazolt kiadásokra.
Alapítványunk adószáma: 19273833-1-20
Alapítványunk számlaszáma: 11749015-20022167-00000000

Az alapítvány Kuratóriumának tagjai:
Szabadics Zoltán elnök
Májer Anita társelnök
Farkas József
Piecs Adrienn
Suhai Eszter
Lovkó Csaba
Végh Ilona