Jelenlegi hely

Órarácsok

Emelt óraszámú nyelvi gimnáziumi osztály

 9.10.11.12.
Magyar nyelv és irodalom4444
I. Idegen nyelv5555
II. Idegen nyelv3333
Matematika4334
Etika  1 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek2333
Fizika222 
Kémia22  
Biológia-egészségtan 223
Földrajz22  
Ének-Zene11  
Vizuális kultúra1111
Dráma és tánc1   
Mozgóképkultúra és médiaismeret  11
Informatika22  
Életvitel és gyakorlat   1
Testnevelés és sport5555
Osztályfőnöki1111
Szabadon tervezhető  44
Kötelező óraszám35363535

Általános tantervű gimnáziumi osztály

 9.10.11.12.
Magyar nyelv és irodalom4444
I. Idegen nyelv3344
II. Idegen nyelv3333
Matematika4444
Etika  1 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek2233
Fizika2221
Kémia32  
Biológia-egészségtan 223
Földrajz23  
Ének-Zene11  
Vizuális kultúra1111
Dráma és tánc1   
Mozgóképkultúra és médiaismeret  11
Informatika33  
Életvitel és gyakorlat   1
Testnevelés és sport5555
Osztályfőnöki1111
Szabadon tervezhető  44
Kötelező óraszám35363535

Emelt óraszámú informatikai gimnáziumi osztály

 9.10.11.12.
Magyar nyelv és irodalom4444
I. Idegen nyelv3344
II. Idegen nyelv3333
Matematika4444
Etika  1 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek2233
Fizika2221
Kémia22  
Biológia-egészségtan 223
Földrajz22  
Ének-Zene11  
Vizuális kultúra1111
Dráma és tánc1   
Mozgóképkultúra és médiaismeret  11
Informatika4422
Életvitel és gyakorlat   1
Testnevelés és sport5555
Osztályfőnöki1111
Szabadon tervezhető  22
Kötelező óraszám35363535

Általános tantervű gimnáziumi osztály testnevelés irányultsággal

 9.10.11.12.
Magyar nyelv és irodalom4444
I. Idegen nyelv3344
II. Idegen nyelv3333
Matematika4444
Etika  1 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek2233
Fizika222 
Kémia32  
Biológia-egészségtan 223
Földrajz23  
Ének-Zene11  
Vizuális kultúra1111
Dráma és tánc1   
Mozgóképkultúra és médiaismeret  11
Informatika22  
Életvitel és gyakorlat   1
Testnevelés és sport5577
Sporttörténet1   
Sportági ismeretek1   
Testnevelés elmélet 0,5  
Sportegészségtan 0,5  
Edzéselmélet 1  
Sportpszichológia   1
Osztályfőnöki1111
Szabadon tervezhető  44
Kötelező óraszám35363535