Jelenlegi hely

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok mennyisége nem haladhatja meg a hétköznapokon feladott mennyiségeket.

Az írásbeli számonkérések érdemjegyét a megírástól számított tíz tanítási napon belül ismertetni kell a tanulókkal. Amennyiben az értékelés nem történt meg tíz tanítási napon belül, a diákok kérelemmel fordulhatnak az igazgatóhoz, hogy az így kapott érdemjegyek ne kerüljenek figyelembe vételre a félévi és év végi osztályzat megállapításakor. Az igazgató a körülmények kivizsgálása után dönt a kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról.
Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A tanulókat egy héttel a témazáró dolgozat írása előtt tájékoztatni kell a dolgozat tényéről. A tanulók a tájékoztató alkalmával jelezhetik, hogy az adott napon már két dolgozat lesz. Ekkor a szaktanár új időpontot állapít meg. A pótló dolgozatokat nem kell külön bejelenteni.