Szervezeti struktúra

Intézményen belüli együttműködés rendje

A munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje:

A szakmai és pedagógiai feladatok elvégzésében a munkaközösségek közötti kapcsolattartásért a munkaközösség-vezetők felelnek:

  • A munkaközösség-vezetők álláspontjaik egyeztetése miatt szükség szerint megbeszélést tartanak.
  • Gondoskodnak arról, hogy a több munkaközösségben érintett tag minden őt érintő munkaközösségi megbeszélésen jelen tudjon lenni.
  • Gondoskodnak arról, hogy az egy osztályban oktatók a pedagógiai és szakmai céloknak megfelelően együttműködjenek (tankönyvrendelés, tananyagfejlesztés, vizsgatételek elkészítése, versenyre készítés stb.).

A kapcsolattartás módja a szervezett összejövetel mellett a napi szóbeli kapcsolattartás.

A szervezett összejövetelről jelenléti ív és feljegyzés készül.

A diákönkormányzat az őket segítő pedagóguson keresztül tart kapcsolatot a pedagógusokkal és az iskolavezetéssel.

A szülői munkaközösség a kapcsolattartó vezetőn keresztül tart kapcsolatot a nevelőtestülettel és az iskolavezetéssel.

Törzskar:

  • intézményvezető,
  • intézményvezető-helyettesek
  • munkaközösségvezetők

Pályázatok

Korábbi pályázatok
Kiemelt pályázatunk
További pályázataink