Azon fáradozunk, hogy a nálunk végző tanulók fontos jellemzője legyen az önálló munka és problémamegoldó képesség, az egészséges és környezetkímélő életmód, a társadalmi kommunikáció és érintkezés elfogadott normáinak és helyes formáinak szem előtt tartása. Kiemelt feladatnak tekintjük a nemzeti értékek, hagyományok védelmét, továbbvitelét, az anyanyelv megbecsülését és tiszteletét.

Tanév eleji köszöntő

Kedves Látogató!

Sok szeretettel köszöntöm iskolánk honlapján. Oldalunkon igyekszünk tanulóinkat és minden látogatót információval ellátni a 2016/2017-es tanévvel kapcsolatosan. Ez az oldal elsősorban a gimnáziumi tanulókhoz, tanárokhoz kapcsolódik, de az iskolánkban tanuló két végzős szakközépiskolai osztályt is érintheti. A szakközépiskolások a fontos információkat a Thúry honlapján érhetik el.

Szermek Zoltán
intézményvezető

Tanévkezdés

Tájékoztatjuk iskolánk 2016/2017-es tanévének tanulóit, hogy iskolánk tanévnyitó ünnepsége 2016. augusztus 31-én 16:00 órakor kezdődik.

A tankönyveket az alábbi időpontokban lehet átvenni:

Menza

Tisztelt Szülő!

Étkezési térítési díj elszámolásával és fizetésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk :

Tartalom átvétel