Érettségi hírek, időpontok

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A  2019/20-as érettségi vizsgákkal kapcsolatosan a központi (Oktatási Hivatal) által hivatalosan nyújtott tájékoztatás a következőekben olvasható:

Részletes információk: Magyar Közlöny 77. szám

Az előrehozott érettségi vizsgák (intézményünkben 10. és 11. évfolyamokon nyelvek, földrajz, dráma, informatika) elmaradnak, az érettségi jelentkezéseket központilag törlik. Emiatt az osztályozó vizsgák is elmaradnak.  A 10. és 11. évfolyam számára előrehozott érettségi vizgák letételére a 2020/21-es tanév őszi vizsgaidőszaka áll legelőbb rendelkezésre.

Osztályozó vizsgákat csak azon  12. évfolyamos diákok számára rendezünk (társadalomismeret, gazdasági ismeretek, francia nyelv), amelyek az érettségi vizsgák megkezdésének feltételei. Ezen diákok elektronikus üzenetben megkapták a vizsga időpontját és lebonyolítási módját.

A 2019/20-as érettségi vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarészei nem kerülnek megszervezésre. Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között bonyolítjuk le a központi előírás szerint.

Egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések:
3. § (1) A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
(3) Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.
(4) Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.
(5) Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására és eredménye megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.
(6) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására vonatkozó egyes eltérő szabályok
1. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsgát úgy kell lebonyolítani, hogy a) a vizsgázó számára a felkészüléshez 60 percet kell biztosítani,
b) a vizsga időtartama 40 perc,
c) a vizsgázó a szóbeli vizsgán összesen négy altételből – amelyek közül kettő „A” jelű, kettő „B” jelű – felel.

Fontos tudnivaló:

Ha a vizsgázó (előzetesen levélben értesíti az intézményvezetőt) úgy dönt, hogy ebben a vizsgaidőszakban nem kíván érettségi vizsgát tenni, akkor:

(2) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy  projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

       a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
       b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
       c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

 

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon ( az Intézményvezetőnek címezve elektronikusan kell eljuttatni a kérelmet, amely már elérhető a linken).
(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A Vizsgaidőszak időrendje

  1. A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

 

D

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

 

Időpont

2.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

9.00

 

2020. május 4.

3.

matematika

matematika

9.00

 

2020. május 5.

4.

történelem

történelem

9.00

 

2020. május 6.

5.

angol nyelv

angol nyelv

9.00

 

2020. május 7.

6.

német nyelv

német nyelv

9.00

 

2020. május 8.

7.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia

8.00

 

2020. május 11.

8.

francia nyelv

francia nyelv

14.00

 

2020. május 11.

9.

kémia

kémia

8.00

2020. május 12.

10.

földrajz

földrajz

14.00

2020. május 12.

11.

biológia

biológia

8.00

2020. május 13.

12.

társadalomismeret

mozgóképkultúra és médiaismeret

14.00

2020. május 13.

13.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

8.00

2020. május 14.

14.

informatika

8.00

2020. május 15.

15.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

14.00

2020. május 15.

16.

informatika

dráma

8.00

2020. május 18.

17.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

14.00

2020. május 18.

18.

fizika

fizika

8.00

2020. május 19.

19.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

14.00

2020. május 19.

20.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

8.00

2020. május 20.

21.

gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia

14.00

2020. május 20.

22.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

8.00

2020. május 21.

23.

olasz nyelv

olasz nyelv

14.00

2020. május 21.

  1. Egyéb eljárási határidők, határnapok

 

A

B

C

 

D

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

 Középszintű írásbeli érettségi vizsga

 

Időpont

2.

Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása

A középszintű vizsgadolgozatok javítása

 

 

2020. 

május 22–26.

3.

Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása, visszajuttatása a középiskolába

A középszintű vizsgadolgozatok javítása

 

 

2020. május 27.

4.

Az emelt szintű írásbeli

vizsgadolgozatok megtekintésének napjai

A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai

 

 

2020. 

május 28–29.

5.

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje

16.00

 

2020. június 2.

6.

 

A vizsgaszervező intézményekben a vizsga iratainak előkészítése a vizsgabizottság elnöke számára.

 

 

2020. június 3.

7.

E rendelet szerint megszervezhető emelt szintű szóbeli vizsgák lebonyolításának időszaka

Az igazgató legkésőbb ezen a napon küldi

meg a vizsga iratait a vizsgabizottság elnökének

 

 

2020. június 4.

Az elnök ellenőrzi az iratokat, az előzetes elnöki intézkedések lehetősége

 

 

2020. június 5–9.

8.

Az észrevételek kezelésének

lezárása, a bírálat eljuttatása a

vizsgabizottságokhoz

 

 

2020. június 10.

9.

 

E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka

 

2020. 

június 11–13.

10.

 

E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka

 

2020. 

június 15–16.

11.

 

A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti jelentés megküldésének határideje

 

2020. június 17.

Pályázatok

Kiemelt pályázatunk
Ökoiskola

Ökoiskola

További pályázataink